ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

บริหารคนยุค Meta ก้าวข้ามความสำเร็จเก่าสู่ความสำเร็จใหม่
หมวด : บริหารการตลาด
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ทุกการเปลี่ยนแปลงคือจุดเริ่มต้นที่ยากเสมอ แต่ถ้าผ่านไปได้ เราย่อมจะพบกับผลลัพธ์ที่งดงามคือความสำเร็จที่รออยู่ โลกการทำงานเกี่ยวกับด้านการพัฒนามนุษย์ วันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปมากหลายคนอาจจะไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับ และอาจจะยังสับสนสมัยก่อนต้องเรียนสูงๆ จะได้มีเงินเดือนเยอะๆ หรือต้องเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มามาก จึงจะทำงานได้เงินเป็นล้าน นี่เป็นวิธีคิดของคนที่มีหน้าที่พัฒนามนุษย์ในองค์กรยุคเก่า ถ้าวันนี้ใครยังคิดแบบนี้ เชื่อว่าความล้มเหลวในการพัฒนามนุษย์อยู่ใกล้แค่เอื้อมหลักคิดในการที่ จะพัฒนามนุษย์จึงต้องเปลี่ยนไปตามบริบทสังคมมิเช่นนั้นองค์กรนั้นๆ อาจเกิดปัญหาได้