ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ฟรีแลนซ์เงินล้าน Six-Figure Freelancing
หมวด : หมวดบริหาร-การลงทุน
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : นวพันธ์ ปิยะวรรณกร
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นอกเหนือไปจากการใช้ชีวิตทำงานเป็นพนักงานประจำในองค์กรหรือบริษัทต่างๆ แล้ว มีคนอีกมากมายที่เลือกจะยึดอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ หรือการทำงานอิสระตามความสามารถ และความถนัดของตนเองในสายวิชาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นอีกเส้นทางหนึ่งในการเลือกสร้างความมั่นคง และเลือกเดินบนเส้นทางอิสระในแบบฉบับของตัวเองความจริงที่น่าประหลาดใจก็คือ ในโลกยุคปัจจุบันมีผู้ที่ก้าวไปประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายฟรีแลนซ์ มีความมั่นคง มีรายได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการทำงานประจำเลยก็มีถมเถ แถมยังมีโอกาสได้ใช้และบริหารชีวิตแบบอิสระ เลือกที่จะรับหรือไม่รับงานต่างๆไปจนถึงบริหารชีวิตตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมก็มีให้เห็นมากมายหนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่น่ารู้ ที่จะบอกคุณว่าเราจะเลือกก้าวไปบนเส้นทางของฟรีแลนซ์ ที่พร้อมจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง และกำเงินนับล้านไว้ในมือได้อย่างไร ความหวังและเป้าหมายตามลำดับขั้นของชีวิตมีอยู่หลายระดับขั้น