ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

อ่านคนให้รู้ถึงหัวใจ ด้วย DISC
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : อ.น้ำตาล ภคพร สุขศิริ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ในสังคม เมื่อต่างคนต่างที่มา ต่างฐานะ ต่างการศึกษา ต่างสังคม ต่างประสบการณ์ ต่างความคิดต่างจิต ต่างใจ ในเมื่อความแตกต่าง มากถึงเพียงนี้และจะต้องมาใช้ชีวิตร่วมกัน หรือต้องมาเผชิญอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ในสถานที่เดียวกัน ความนึกคิด ความรู้สึก พฤติกรรม และการแสดงออกก็ย่อมจะแตกต่างกันไปด้วย จนบางครั้ง...อาจจะเกิดความขัดแย้ง ความเข้าใจผิด การสื่อสารที่อาจจะไม่ถูกต้อง ไม่ถูกใจ และกลายเป็นบ่อเกิดแห่งความแตกแยก ความไม่ลงรอยกัน จนเลยเถิดเป็นความเกลียดชังได้ในที่สุดจะดีกว่าไหม...ถ้าเราลองเรียนรู้ รู้จัก รู้ใจผู้อื่น โดยเริ่มต้นจากการที่เราหันมาสำรวจตัวเอง เข้าใจตัวเอง เรียนรู้จุดอ่อน - จุดแข็งในตัวเองรู้ความต้องการของตนเอง ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ รู้จัก รู้ใจ รู้ตัวตนของผู้อื่น เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือที่เรียกง่ายๆ ว่า‘การผูกมิตรเพื่อซื้อใจกันในระยะยาว’อ่านคนให้รู้ถึงหัวใจ ด้วย DISC เล่มนี้ จะทำให้คุณเข้าถึงศาสตร์แห่งการเรียนรู้คน ที่สามารถใช้ประเมินพฤติกรรมของคนเราได้จริงโดยอาศัยหลักจิตวิทยาซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันการศึกษาเรื่อง DISC จะทำให้คุณได้รู้จักตัวตนของตัวคุณเอง ซึ่งนั่นจะทำให้คุณสามารถเรียนรู้ และเข้าใจผู้อื่นได้อย่างดีขึ้นด้วยเช่นกันคุณจะสามารถปรับตัว ปรับใจ ปรับบุคลิก และปรับพฤติกรรมของคุณให้เข้ากับคนแต่ละประเภทได้โดยมีความยืดหยุ่นทางความคิดจิตใจ อารมณ์และพฤติกรรม ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิตทั้งกับตัวคุณเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้นหากเมื่อเราเริ่มต้นที่จะรู้จักตัวเราเองแล้ว...ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้จักผู้อื่น สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ในตัวของคุณให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้