ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ผู้นำที่สร้างยอดคน
หมวด : การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ : สมชาติ กิยรรยง
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : จะเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างได้อย่างไร แนวทางเทคนิคการบริหารคนประเภทต่างๆ แนะวิธีให้ผู้นำพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาทีมงาน ด้วยวิธีการพัฒนาบุคลากรสามวิธีหลักที่สำคัญๆ วิธีการพัฒนาบุคลากรโดยไม่ต้องฝึกอบรมหลากวิธี E-BOOK ชุดนี้แนะให้ท่านสร้างยอดคนเก่งได้สำเร็จ