ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ลงทุนหุ้นเติบโต 101
หมวด : หมวดบริหาร-การลงทุน
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : labhoon
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนึ่งในตัวเลือกทางการลงทุนของนักลงทุนก็คือ หุ้นเติบโต (Growth Stock) ซึ่ง เป็นหุ้นที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่น และรวดเร็วโดยการเติบโตนั้นดูได้จากสินทรัพย์ รายได้ และกำไรของบริษัท ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ด้วยปัจจัยของการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นทำให้นักลงทุนทั้งหลายหันมาให้ความสนใจกับหุ้นเติบโตแต่จะเลือกเฟ้นหุ้น เหล่านี้อย่างไรปัจจัยอะไรที่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจรวมถึงทิศทางการเติบโตนี้้ จะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไรอย่างไร ทุกๆ คำถามของหุ้นเติบโต Labhoon รวบรวมและนำมาใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้ แล้วด้วยสำนวนการเขียนแบบสบายๆ สไตล์ลูกศิษยกับอาจารย์ที่จะช่วยให้ทุกท่านได้ความรู้แบบครบถ้วนรอบด้าน “ลงทุนหุ้นเติบโต 101 Investing in Growth Stock 101” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่พวกเราทีมงาน Labhoon ตั้้งใจเขียนขึ้้นเน้นสไตล์อ่านง่าย เข้าใจได้แบบเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมตัวอย่างให้เห็นภาพจากเหตุการณ์จริง ซึ่งเราหวังว่านักลงทุนที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะสามารถเป็นผู้กำหนดเกมในการลงทุนเป็นของตนเองได้ไม่ถูกชักจูงไปติดหุ้น... อย่างไม่รู้อนาคต