รายละเอียดวีดีโอ

สรุปลำดับจ่ายเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 | คนชนข่าว | 21 ก.ค. 64
หมวดหลัก : การประกันสังคม

เนื้อหา

เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลมีการใช้มาตรการปิดธุรกิจในเขตพื้นที่สีแดงเข้มและมีมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาทั้งลูกจ้างและนายจ้าง รวมถึงคนที่ทำอาชีพอิสระ สามารถติดตามได้ในรายการ “คนชนข่าว” มาดูกันว่าผู้ประกันตนแต่ละมาตราจะได้รับเงินเยียวยาวันไหน ทางช่องTNN16